Jak poinformować rodzinę o zaręczynach?

Czy pamiętamy scenę z jednej z wielu komedii romantycznych, w której rodzice w progu swojego domu zastają przeszczęśliwą córkę z jakimś facetem u boku i słyszą od niej słowa: „Mamo, tato przedstawiam Wam mojego narzeczonego”? Rodzice są zszokowani przez tą zaskakującą wiadomość. Co więcej, przyszły teść niechętnie patrzy na człowieka, który właśnie „wykrada” jego skarb. Jak to w komediach romantycznych bywa, po wielu przezabawnych perypetiach wszystko dobrze się kończy i zostaje uwieńczone wspaniałym ślubem nad brzegiem morza. I nam się marzy takie zakończenie scenariusza. Ale jak przekazać wiadomość o zaręczynach własnej rodzinie, aby razem z nami cieszyła się okresem zaręczyn i wspierała nas w przygotowaniach do ślubu i przyszłego życia małżeńskiego?

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Kogo i w jakiej kolejności powiadomić o zaręczynach?
  • Co mówią na ten temat zasady savoir-vivre?
  • O roli rodziców w całej sytuacji?

Kogo i w jakiej kolejności powiadomić o zaręczynach?

Wielu rodziców bardzo przeżywa małżeństwo swojego dziecka i dlatego to oni powinni dowiedzieć się o fakcie zaręczyn jak najwcześniej, od Was osobiście. Najczęściej poza narzeczonymi rodzice są najbardziej zaangażowani (często również finansowo) w przygotowania i przebieg dnia ślubu i wesela. W jaki sposób to przeprowadzicie może komunikować Waszym bliskim, jakie miejsce zajmują w Waszym życiu i będzie owocować w Waszych późniejszych relacjach. Dlatego warto głęboko się zastanowić, zanim w pierwszym odruchu radości, umieścicie informację, o tym jakże specjalnym wydarzeniu, w mediach społecznościowych. Rodzice niekoniecznie mogą być tymi, którzy pierwsi odczytają wpis na portalu a wiadomość o planach życiowych własnego dziecka może do nich dotrzeć od osób właściwie im obcych.

Zasady savoir-vivre

Wiele podręczników savoir-vivre proponuje sposób, który wydaje się być właściwy, bezpieczny a jednocześnie wystarczająco uroczysty. Po intymnym zaręczeniu narzeczeni nieoficjalnie informują własnych rodziców o swojej decyzji, robią pewne wstępne ustalenia. Następnie organizują spotkanie z oficjalnymi oświadczynami i zaręczynami w obecności jej i jego rodziców (ewentualnie poszerzone o najbliższą rodzinę). Dzięki temu żadne z rodziców nie poczuje się pominięte. Spotkanie to może się odbyć na neutralnym gruncie np. w restauracji lub w domu narzeczonej, w formie wspólnego obiadu, herbaty czy kawy. Narzeczony może wręczyć matce swojej wybranki kwiaty, obdarzyć skromnym prezentem jej ojca (najlepiej nawiązującym do jego hobby czy pasji), okazując w ten sposób szacunek i wdzięczność rodzicom narzeczonej. To pierwsze zetknięcie się obydwu rodzin będzie okazją do wzajemnego bliższego poznania się. Podczas tego spotkania możecie przekazać swoje zamiary co do terminu oraz przebiegu ślubu a także plany na przyszłość. Warto wspomnieć, że na rynku funkcjonują wyspecjalizowane firmy, które zajmują się aranżacją takich spotkań. Tym niemniej zachęcamy do wykorzystania własnej inwencji, nie przesadzania z oryginalnością, aby wszystko odbyło się w naturalnej i ciepłej atmosferze rodzinnego spotkania życzliwych sobie osób. Innym wariantem przekazania informacji o planach małżeńskich jest najpierw spotkanie tylko z jej rodzicami. Ma to uzasadnienie w sytuacji, kiedy przyszli teściowie przywiązują dużą wagę do swojego oficjalnego wyrażenia zgody na zamążpójście swojej córki.

Rola relacji z rodzicami

Może zdarzyć się sytuacja, że jedno z narzeczonych utrzymuje ze swoimi rodzicami relacje o charakterze partnerskim a rodzice są obecni w codziennym życiu na równi z przyjaciółmi-rówieśnikami, uczestnicząc w kluczowych wyborach życiowych. W takim przypadku przekazanie decyzji o wyborze partnera życiowego, informacji o oświadczynach i planie zawarcia związku małżeńskiego mogą w ogóle nie zaistnieć. W naturalny sposób staną się tematem rozmów i zwierzeń, przedmiotem szukania rady - zostaną omówione i przedyskutowane w czasie rzeczywistym, kiedy się będą rozgrywały. Rolą partnera jest właściwa ocena takiej sytuacji. Dobre relacje z rodzicami to duża wartość w dzisiejszych czasach rosnącego indywidualizmu oraz kryzysu tradycyjnych wartości. Miłym a zarazem korzystnym będzie posiadanie zaangażowanego rodzinnie dziadka czy babci. Z drugiej strony potrzeba tu dużej mądrości rodziców, aby nie przekraczali pewnych granic i decyzję w każdym przypadku pozostawiali swojemu dziecku. Emocjonalne oddzielenie od rodziców jest jednym z kluczowych czynników zbudowania zdrowego związku małżeńskiego.

Czas na podsumowanie

Czas zaręczyn wyzwala wiele emocji, wzmacnia jeszcze bardziej chęć koncentrowania się dwojga zakochanych osób na sobie i swoich uczuciach, co jest i przyjemne, i dobre. Warto przy tym pamiętać o wrażliwości w sposobie komunikowania swoich planów, celów, marzeń innym ludziom wokół Was, w tym w szczególności swojej rodzinie.