Symbolika obrączek ślubnych

Zakup obrączek ślubnych jest jednym z ważniejszych elementów przygotowań do ceremonii zaślubin. Małżonkowie nakładają sobie obrączki na dłonie w czasie wypowiadania słów przysięgi małżeńskiej. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie ślubu bez obecności tej przepełnionej symboliką biżuterii. Jaka jest jej tradycja i jaką wartość w dzisiejszym świecie niesie ona ze sobą? Warto znać odpowiedzi na te pytania przed założeniem obrączki na dłoń naszego współmałżonka.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Skąd wzięła się tradycja obrączek ślubnych?
  • Jaką symbolikę miały obrączki ślubne kiedyś?
  • Co symbolizują obrączki ślubne w dzisiaj?
Symbolika obrączek ślubnych

Skąd wzięła się tradycja obrączek ślubnych?

Historia obrzędu związanego z wręczaniem sobie przez małżonków obrączek ślubnych podczas aktu zaślubin sięga aż starożytnego Egiptu. Pierwsze obrączki wykonywane były z roślin i skóry zwierzęcej, jednak bardzo szybko ustąpiły miejsca bardziej trwałym odpowiednikom z kości słoniowej, a później z metalu. Jako pierwsi obrączki ze złota zaczęli wykonywać Izraelici, skąd to za przyczyną Rzymskiego Imperium zwyczaj ten trafił do Europy. W IX wieku chrześcijaństwo przejęło tradycję obrączek, gdyż pierścień stanowił również symbol zaślubin z Chrystusem i Kościołem. Od XIII wieku ceremonia wręczania obrączek ślubnych stała się tradycją kościelną i na stałe została wpisana w rytuał zaślubin. Na ziemiach polskich zwyczaj ten został spopularyzowany w XVIII wieku i zastąpił obrzęd wiązania rąk i wymiany ślubnych wieńców. Towarzyszył mu jednak przesąd, że panna młoda nie może zobaczyć swojej obrączki przed ślubem. Było to dość kłopotliwe, ponieważ stwarzało problem z dopasowaniem biżuterii do palca kobiety. Prawdopodobnie właśnie ze względu na te niedogodności dość szybko zwyczaj ten poszedł w zapomnienie. Co ciekawe, do dnia dzisiejszego zachowała się tradycja z tamtych czasów, polegająca na tym, że z pan młody nie powinien zobaczyć sukni ślubnej przed ceremonią zaślubin.

Symbolika obrączek ślubnych kiedyś

Na przestrzeni wieków zmieniały się materiały, z których wytwarzano obrączki ślubne, jednak ich symbolika od zawsze była taka sama. W pierwszej kolejności obrączki miały być symbolem wiecznej i perfekcyjnej miłości przysięganej sobie przez małżonków, co wyrażał ich kulisty kształt - idealny, nie posiadający początku ani końca. Już w starożytności wierzono, że okrągły kształt pierścienia symbolizuje nieskończoność, a jego otwór - bramę i wejście w nieznane. Obrączki często nazywano “magicznym kręgiem”, gdyż wierzono, że w ten zamknięty okrąg nie mogą wedrzeć się żadne złe duchy ani czarne siły. Początkowo noszono je na trzecim palcu u lewej ręki, sądząc że żyła z tego palca prowadziła prosto do serca.

Co symbolizują obrączki ślubnej w dzisiejszym świecie

Pomimo, że symbolika biżuterii ślubnej nie uległa zmianie, to dzisiaj małżonkowie nie przywiązują aż tak dużej uwagi do jej głębokiego wymiaru. Nie towarzyszą jej także wierzenia, że perfekcyjny kształt okręgu uchroni nasz związek przed złymi siłami. W dzisiejszym świecie obrączki ślubne stanowią dowód przysięganej sobie na ślubnym kobiercu wierności małżeńskiej, a także mają być widocznym znakiem dla innych, że dana osoba pozostaje w związku małżeńskim. Przypominają małżonkom, że obiecywali sobie miłość i uczciwość małżeńską na dobre i złe czasy wspólnego pożycia. W biżuterii ślubnej zaczęto też dostrzegać walor estetyczny i traktować je jako ozdobę. To właśnie ten fakt sprawił, że w ostatnich latach w ofercie obrączek ślubnych pojawiło się wiele nowych wzorów i modeli. Projektanci zaczęli wzbogacać klasyczne kompozycje o szlachetne kamienie, fantazyjne szlify czy nawet łączenie ze sobą różnych kolorów złota. Dzięki temu przyszli małżonkowie mogą dobrać dokładnie taką biżuterię ślubną, która w pełni odpowie na ich oczekiwania.